بوتیک Patelon

بوتیک Patelon میکروسمنت خودرنگ تالسا هشتیکو شیراز اجرا مرداد ماه 1402 شرکت رامان هنر آوان در این پروژه، میکروسمنت خودرنگ پرسلان کف در رنگ تالاسا، اجرا شده است.

اجرای میکروسمنت پلکان

اجرای میکروسمنت پلکان میکروسمنت خودرنگ کویر هشتیکو بوشهر اجرا شهریور ماه 1401 شرکت رامان هنر آوان در این پروژه، میکروسمنت خودرنگ پرسلان پلکان در رنگ کویر، اجرا شده است.

کافه رستوران

کافه رستوران میکروسمنت خودرنگ کویر هشتیکو شیراز اجرا شهریور ماه 1401 شرکت رامان هنر آوان در این پروژه، میکروسمنت خودرنگ پرسلان سرویس بهداشتی در رنگ کویر، برای کارفرمای محترممون جناب آقای فواکه اجرا شده است.

کلینیک دندانپزشکی شیراز

کلینیک دندانپزشکی شیراز اجرای میکروسمنت خودرنگ Golden هشتیکو شیراز اجرا مردادماه 1401 شرکت ساختمانی آوان در این پروژه، میکروسمنت خودرنگ پرسلان در رنگ گلدن بر روی کناف سقف و دیوار داخلی برای کلینیک دندانپزشکی دوست بسیار عزیزمون سرکار خانم دکتر بهار افروزی اجرا شده است.

بیدزرد شیراز

میکروسمنت آشپزخانه بیدزرد شیراز اجرای میکروسمنت خودرنگ Cloudy هشتیکو بیدزرد استان شیراز اجرا تیرماه 1401 شرکت ساختمانی آوان در این پروژه، میکروسمنت خودرنگ پرسلان بین کابینتی در رنگ کلودی اجرا شده است.